u

 

 

 

 

 

spotovi

   

predstave

 

filmovi

 

 

 

 

 

 

Komu majka beli kolač pečeš režija: Darko Drinovac, 2023. glazba za kazališnu predstavu Gruntovčani Mladena Kerstnera i Borisa Svrtana u režiji B. Svrtana i Rajka Minkovića 2020.

glazba za dugometražni film

Nosila je rubac črleni, 2022. režiser:Goran Dukić; produkcija: Švenk

         

 

Ptičekova svadba iz filma: Goran Dukić, 2022 glazba za kazališnu predstavu Pred smrt Frana Galovića u režiji Dražena Ferenčine 2017.

glazba za animirani film

The Raft, 2021. režiser:Marko Meštrović produkcija: Kreativni sindikat

trailer:vimeo

 

 

 

 

 

 

Die Kuh im Nussbaum režija: Darko Drinovac, 2018.

Navigare necesse est-izložba,radionica, koncert; glazbena družina Cinkuši i kipar Željko Belić

dokumentarno-igrani film Slet na Europu, 2013. Režija: Bad Habit
           

Deca moja deca režija: Tomislav Fiket, 2017.

Dobri duh 2013 koncert, performans, film

dokumentarni film Cinkuši, 2008.
Režija: Ljiljana Šišmanović,
HTV

           

Oj,mladosti moja režija: Darko Drinovac, 2014.

Slet na Europu, 2013 glazba za animirani film Silencijum, 2005.režiseri: Marko Meštrović i Davor Međurečan Produkcija: Kreativni sindikat
 

 

 

 

 

 

Tiček

režija: Darko Drinovac, 2014.

Bratstvo, sloboda, jednakost, 2012

glazba za animirani film Ciganjska,2004. režiseri: Marko Meštrović i Davor Međurečan Produkcija: Kreativni sindikat/FadeIn 

 

 

 

 

 

 

Nenadejano bogčije zveličenje režija: Darko Drinovac, 2011.
Dobri duh - poigravanje četvrtom dimenzijom, 2011 sudjelovanje u glazbi za dugometražni igrani film Transatlantik 1998. Režiser: Mladen Juran
           
Huja brija
režija: Darko Drinovac,
2011.
glazba za kazališnu predstavu Čovjek koji je spasio Europu 2010.
Režiser: Rene Medvešek
   
           
Navigare
necesse est

režija: Darko Drinovac,
2009.
Ploviti se mora - brodogradilište na planini, 2010. glazbena družina Cinkuši i akademski kipar Željko Belić navigare    
           
Bratec kosi
režija: Darko Drinovac,
2008.
glazba za plesnu predstavu
EtnoUnlimited ili suze i krv , 2008. Ansambl slobodnog plesa Liberdance/Autor i koreograf: Rajko Pavlić
unlimited    
           
Domesticus
vulgaris

režija: Darko Drinovac,
2006.
glazba za plesnu predstavu
Domesticus Vulgaris ili jednostavno domaće,2005. Ansambl slobodnog plesa Liberdance/Autor i koreograf: Rajko Pavlić
   
           
Ciganjska
režija: Darko Drinovac,
2005.
IZABELLA 11
istraživačko-mirovna misija glazbene družine Cinkuši

Put na Mjesec, 2003.
   
           
Raca
režija: Darko Drinovac,
2004.
sudjelovanje u glazbi za kaz. predstavu
W. Shakespeare
Hamlet, 2000.
glumačka družina Histrion, režiser: Zlatko Vitez
   
           
Oj krapinske
vuske staze

režija: Tomislav Fiket, 2002.
KADERAŠI, 1999.
Zeleni kader
   
           
Pet je kumi
Škola medijske
kulture Trakošćan,
2002.
     
           
Grad se beli
režija: Tomislav Fiket, 2000.
     
                 
Božićna
režija: Željko Zorica, 1998.
           
                 
Pet je kumi
režija: Tomislav Fiket, 1998.
             
,