u

albumi

 

Zeleni Kader

Domesticus Vulgaris Špiritus Sanctus Uživancija! Krava na orehu
u

kompilacije

ETNO90
Crno bijeli svijet, Croatia 1998.
The Rough Guide to the Music of the Balkan
World Music Network
,
2003
Magic from the Crossroads World Music from Croatia, HGU Croatia 2004.
ETNO
Ethno Music from Croatia, HGU Croatia 2005.
 
 
10. Festival dalmatinske šansone Šibenik, Croatia records, Hrvatska, 2007.
ETHNOAMBIENT
CROATIA
, Kopito Records, Hrvatska, 2008.

EARTHPLUGGED
Spona, Hrvatska, 2008.

Artefacts, Belgium, 2003/2004.  

suradnje

   
Lidija Bajuk
Kneja
Crno brije svijet, Croatia 1999.
Teta Liza Vlado Kreslin
Muzika NIKA, Slovenija 1998.