u

albumi

Zeleni Kader Špiritus Sanctus Krava na orehu
 
Domesticus Vulgaris Cinkuši Uživancija!  
       
1.
prolog
6.
ciganjska
2.
domesticus vulgaris
7.
jankič
3.
babilonska
8.
bizarna
4.
primem pero
9.
raca
5.
recept
10.
neka cijeli svijet
       
       

Domesticus Vulgaris

   

 

Gosti: Teta Liza (4)
Vid Balog (5)
FA Vrapčanke (2)
Cantus
2005.

Studio: Suzy i Alfa film
Producent: Boris Vagner
Obrada zvuka: Natalia B. Radušić
Crteži i Dizajn: Danijel Žeželj, Stanislav Habjan, Petikat